Хөвсгөл аймгийн 2019 оны 4 сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 15. 15 цаг 21 минут
Аж үйлдвэрийн газрууд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар 7.1 тэрбум төгрөгний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, 7.8 тэрбум төгрөгний бүтээгдэхүүн борлуулав. Өмнөх оны мөн үеэс нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт 22.5 хувь, бүтээгдэхүүний борлуулалт 34.6 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.
Дэлгэрэнгүй

Эрүүл мэнд 2019 оны 3 сарын байдлаар инфографик

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 07. 04 цаг 24 минут
Аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар 722 эх амаржсан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 2 тохиолдол буюу 0.26%-аар буурсан байна. Нийт 722 хүүхэд эсэн мэнд мэндэлснээс 377 хүү, 345 охин байна. Төрөлт Галт, Жаргалант, Рэнчинлхүмбэ, Тариалан, Цагаан-Үүр, Ханх, Цагааннуур сумдад өсч бусад ñóìäàä ºìíºõ îíû мөн үеэс áóóðñàí үзүүлэлттэй áàéíà. Íèéò òºðñºí ýõ÷¿¿äýýñ 6 ба түүнээс дээш удаа хяналтад хамрагдñàí õàìðàãäàëòûí õóâü 71.8% áàéíà.
Дэлгэрэнгүй

Бүртгэлтэй ажилгүй иргэд 3 сарын байдлаар инфографик

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 07. 04 цаг 19 минут
Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгэлтэй ажил хайгч 2019 оны 3 сарын эцэст 1044 иргэн байгаагийн 511 нь эмэгтэйчүүд байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс ажил хайгч 759 иргэн буюу 3.6 дахин, эмэгтэйчүүд 372 иргэн буюу 3.3 дахин тус тус өссөн байна. Эдгээр бүртгэлтэй ажил хайгчдын 68.6 хувийг бүрэн дунд, 15.2 хувийг дипломын болон бакалаврын, 5.1 хувийг суурь, 4.2 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 3.2 хувийг бага, 1.9 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 1.6 хувийг боловсролгүй, 0.2 хувийг магистр, докторын боловсролтой, насны бүлгээр авч үзвэл 33.4 хувийг 25-34 насны, 27.9 хувийг 35-44 насны, 19.3 хувийг 15-24 насны, 15.6 хувийг 45-54 насны иргэд эзэлж байна. Ажлын байрны захиалга 2019 оны 3 сарын эцсийн байдлаар 33 бүртгэгдэж, ажилд зуучлагдан орсон 50 иргэнээс 33 нь эмэгтэй байна.
Дэлгэрэнгүй

2019 оны I улирлын инфографик гарлаа

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 07. 04 цаг 16 минут
2019 оны I улирлын инфографик гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Хөдөө аж ахуйн салбарын 2018 оны танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 03. 10 цаг 26 минут
Хөдөө аж ахуйн 2018 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор аймгийн хэмжээгээр 16.8 мянган малчин өрхөд 29.6 мянган малчид байна. Малчдын тоо өмнөх оныхоос 5.3 хувь буюу 1.6 мянгаар өсөв. Нийт малчдын 91.1 хувь нь хөдөлмөрийн насны, 8.9 хувь нь тэтгэврийн насны хүмүүс байна. 2018 оны байдлаар нийт малчин өрхийн дотор 14.0 мянган өрх цахилгааны эх үүсгэвэртэй, 10.6 мянган өрх телевизортой , 1.7 мянган өрх радиотой, 7.6 мянган өрх оёдлын машинтай, 1.4 өрх хөлдөөгчтэй, 1.4 мянган өрх угаалгын машинтай, 0.08 мянган өрх компьютертэй байна. Хөвсгөл аймаг мал тооллогын дүнгээр 2018 онд бүгд 5710365, үүнээс тэмээ 2292, адуу 261980, үхэр 482458, хонь 2766185, ямаа 2197450 толгой мал тоолуулав. Өмнөх оны мөн үеэс бүх мал 7.8 хувь буюу 412558, тэмээ 4.1 хувь буюу 91, адуу 9.0 хувь буюу 21659, үхэр 4.6 хувь буюу 21171, хонь 6.5 хувь буюу 168728, ямаа 10.1 хувь буюу 200909 толгойгоор тус тус өссөн байна. Бүх малаа 21 сум, таван төрөл дээр нь 13 сум малаа өсгөв. Бүгд малаар: Цагаан-Уул – 456977 Тэмээгээр: Цагаан-Уул – 833 Адуугаар: Цагаан-Уул – 24504 Үхрээр: Алаг-Эрдэнэ – 32258 Хониор: Цагаан-Уул – 257312 Ямаагаар: Төмөрбулаг – 183669 толгойгоор тэргүүлж байна. Нийт сүрэгт хонины эзлэх хувийн жин 48.4 хувь, ямааны эзлэх хувийн жин 38.5 хувь, үхэр 8.4 хувь, адуу 4.6 хувь, тэмээ 0.04 хувийг эзэлж байна. Малтай өрхийн 4.0 хувь буюу 804 нь 10 хүртэл, 7.7 хувь буюу 1556 өрх нь 11-30 хүртэл, 6.5 хувь буюу 1329 өрх нь 31-50 хүртэл, 12.6 хувь буюу 2560 өрх нь 51-100 хүртэл, 21.6 хувь буюу 4386 өрх нь 101-200 хүртэл, 30.4 хувь буюу 6187 өрх нь 201-500 хүртэл, 13.6 хувь буюу 2757 өрх нь 501-999 хүртэл, 3.8 хувь буюу 768 өрх нь 1000-аас дээш малтай байна. 2018 онд 100 эхээс бүгд 76, ботго 47, унага 73, тугал 71, хурга 80, ишиг 72 төл бойжуулсан нь өмнөх оноос ботго 4, тугал 8 төлөөр буурч, ишиг 2 төлөөр буурсан байна. 2018 онд оны эхний нийт малын 21.8 хувь буюу 1246.9 мянган малыг хэрэглээнд зарцуулсан байна. Малын хэрэглээний зарлага өмнөх оныхоос 2.0 хувь 24.8 мянган толгойгоор нэмэгдсэн байна. Малын төрлөөр авч үзвэл, тэмээ өмнөх оныхоос 47.1 хувь буюу 0.1 мянгаар, адуу 6.7 хувь буюу 2.1 мянгаар, хонь 7.8 хувь буюу 51.6 мянгаар өсч, үхэр 2.8 хувь буюу 2.7 мянга, ямаа 6.0 хувь буюу 26.2 мянган толгойгоор тус тус буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймгийн 2019 оны 3 сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 19. 08 цаг 07 минут
Аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сард оны эхний төллөх насны хээлтэгчийн 10.7 хувь буюу 273249 толгой эх мал төллөсөн байна. Энэ нь ноднингийн мөн үеэс 34.9 хувь буюу 70740 эх малаар илүү байна. Эм хонины 12.8 хувь, эм ямааны 9.8 хувь, ингэний 4.7 хувь, үнээний 4.4 хувь, гүүний 1.9 хувь төллөжээ.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын тооллого, 2019 оны БОСТооллогын аймгийн түр товчооны хурал боллоо.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 15. 07 цаг 44 минут
Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын тооллого, 2019 оны БОСТооллогыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулан явуулах аймгийн түр товчооны хурал болж ажлын төлөвлөгөөгөө баталлаа.
Дэлгэрэнгүй

"Хүнс, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн түүчээ" зөвлөгөөнд хэлтсийн мэргэжилтэн Р. Отгонцэцэг илтгэл тавьж оролцлоо.

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 27. 06 цаг 30 минут
"Хүнс, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн түүчээ" зөвлөгөөнд хөдөө аж ахуйн мэдээ тайлан гаргах арга, аргачлалын талаар мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ
Төрийн албаны тухай хууль   үзэх
ХАОСТ-ын тухай хууль   үзэх
ЗЗНД-ийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль       үзэх

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 7-р сарын 29-ны байдлаар/

              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1400
  Хонины мах, кг 11000
  Үхрийн мах, кг 13000
  Ямааны ястай мах, кг 9000
  Элсэн чихэр, кг 2000
  Цагаан будаа, кг 2400
  Шингэн сүү, л 1500
  Бензин, А-80 1410
  Бензин, А-92 1510
  Дизелийн түлш 2070
  Ноолуур  40000

 

СУДАЛГАА

Хөдөө аж ахуй - 2019 

Хүрээлэн буй орчны судалгаа 2019

Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлт - 2019 
Аж үйлдвэр, үйлчилгээний танилцуулга - 2019 
Хөдөө аж ахуй - 2018 

Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлт- 2018

Гэмт хэргийн өсөлтөнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа

Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын судалгаа-2018